הצגת שלדת המודל התלת מימדי

מודל תלת מימדי בנוי ממשולשים המחוברים בניהם. על מנת לראות את שלדת המשולשים של מודל כלשהו יש להשתמש בפקודה show wireframe לדוגמא:
נגדיר אובייקט מסוג דרקון:

d is a dragon

ואז נציג את שלדת המשולשים שלו:

d.show wirframe