הצגת צירי התנועה

ישנם שלושה צירי תנועה שעליהם ניתן להזיז או לסובב מודלים תלת מימדיים וספרייטים במשחק.
צירי התנועה הם:
ציר X – הציר האפקי שעליו ניתן להזיז מודלים ימינה ושמאלה
ציר Y – הציר האנכי עליו ניתן להזיז מודלים מעלה ומטה
ציר Z – ציר העומק עליו ניתן לזוז קדימה ואחורה

בדרך כלל אנו מציגים את צירי התנועה רק להמחשה או לצורך לימודי. על מנת להציג את הצירים יש לכתוב את הפקודה show axis לדודמא:

d is a dragon
d.show axis x y z

תכנית זאת מציגה דרקון על המסך ואת שלושת צירי התנועה שלו