סיבוב מודלים סביב צירי התנועה

ניתן לסובב מודל ע”י שימוש בפקודה turn לדוגמא:

d is a dragon
d.turn left 360 in 10 seconds

תכנית זאת תסובב את הדרקון 360 מעלות שמאלה ב 10 שניות. ניתן לסובב שמאלה, ימינה, קדימה, אחורה – left, right, forward, backward
סיבוב שמאלה וימינה מתבצע סביב ציר Y
סיבוב קדימה ואחורה מתבצע סביב ציר X
על מנת לסובב את המודל סביב ציר Z נשתמש בפקודה roll במקום ב turn לדוגמא:

d is a dragon
d.roll left 360 in 10 seconds

במקרה של פקודת roll ניתן להסתובב רק לשמאלה וימינה – left, right

ניתן לוותר על השימוש בפקודות turn ו- roll ובמקום זאת לסובב את המודל סביב צירי התנועה באמצעות שימוש בפקודה rotate לדוגמא:

d.rotate(y+360) in 10 seconds

במקרה הזה אנו מסובבים את המודל סביב ציר Y וזה מקביל בדיוק לפקודה:

 d.turn left 360 in 10 seconds

ואילו הפקודה הבאה:

d.rotate(z+360) in 10 seconds

מקבילה בדיוק לפקודה:

d.roll right 360 in 10 seconds