כתיבת פרוצדורות ופונקציות

פרוצדורה היא סדרה של פקודות שמבצעות פעולה מסויימת לדוגמא נניח שנרצה ל “זעזע” את העולם בעת פגיעת טיל דמיוני:

skybox.show "lagoon"

do 10 times
  camera.turn left 5 in 0.1 seconds
  camera.turn right 5 in 0.1 seconds
end do

בתכנית זאת אנו מסובבים את המצלמה במהירות ימינה ושמאלה עשר פעמים וגורמים לאשליה של “זעזוע” במשחק. נשים לב לפקודות do ו- end do אשר מסמנות את תחילתה וסופה של הפרוצדורה. ניתן לכתוב בתוך הבלוק הזה פקודות רבות.
בנוסף נשים לב לאפשרות לציין את מספר הפעמים שברצוננו שתרוץ הפרוצדורה:
do 10 times
במקרה הזה ביקשנו שהיא תרוץ 10 פעמים.
אפשר לתת לפרוצדורה שם ובכך להפוך אותה לפונקציה או מתודה. לדוגמא:

skybox.show "lagoon"

function shake_world = do 10 times
  camera.turn left 5 in 0.1 seconds
  camera.turn right 5 in 0.1 seconds
end do

run shake_world

פונקציה לא תרוץ עד שנבקש ממנה מפורשות לעשות זאת באמצעות פקודת run כפי שעשינו בתכנית שלמעלה:
run shake_world