הדפסת טקסט על גבי המסך

ניתן להדפיס טקסט באנגלית למסך באמצעות שימוש בערוצי הדפסה לדוגמא:

var score=10, life=5 
header.print "score: "+round(score) : pos=(0,0,0) 
header2.print "life: "+round(life) : pos=(630,0,0)

תכנית זאת תדפיס את הניקוד והחיים משני צידי המסך. ניתן גם לשנות את הגופנים והצבעים:

var score=10, life=5
header.print "score: "+round(score) : pos=(0,0,0) and font="yoshi" and color=red
header2.print "life: "+round(life) : pos=(630,0,0) and font="game1" and color=green


נשים לב בדוגמת הקוד ש header ו header2 הם שמות של ערוצי הדפסה. ניתן להשתמש בכל שם שנבחר.
בכל פעם שנדפיס טקסט כלשהו באמצעות ערוץ הדפסה זה ימחק את הטקסט הקודם שהיה מודפס באותו ערוץ אלא אם נוסיף את מילת המפתח append לפקודת ההדפסה לדוגמא הקוד הבא:

header.print "Hello "
header.print "World"

ידפיס רק את המילה world מאחר שהפקודה השניה מחקה את הטקסט הקודם. וכעת אותה תכנית בתוספת מילת המפתח append:

header.print "Hello "
header.print "World" : append

כעת יודפסו צמד המילים: hello world
על מנת לרדת שורה בהדפסה יש להוסיף לטקסט את מילת המפתח newline לדוגמא:

header.print "Hello "+newline
header.print "World" : append

תכנית זאת תדפיס את הטקסט:
hello
world
על מנת לשנות את גודל הגופן, השתמשו במאפיין size לדוגמא:

header.print "Hello World" : size=7