הזזת מודל תלת מימדי לעבר מודל תלת מימדי אחר

ניתן להזיז מודל תלת מימדי כלשהו לכיוון מודל תלת מימדי אחר במרחב לדוגמא:

player is a gemini having pos=(0,-2,0)
enemy is a dragon having pos=(-4,2,-30)
fireball is a sphere having material="pond" and pos=(enemy)
fireball.move to (player+10) in 5 seconds

בתכנית זאת יצרנו שחקן ( player ) מסוג gemini ואויב ( enemy ) מסוג דרקון ואז יצרנו כדור אש ( fireball ) מסוג sphere, מיקמנו אותו בדיוק במקום של האויב ולבסוף ביקשנו מהכדור אש לזוז לכיוון השחקן + 10 מטרים. המשמעות של תוספת עשרת המטרים היא שכאשר הכדור מגיע לשחקו הוא לא עוצר אלא ממשיך עוד עשרה מטרים בדיוק באותו כיוון.