הזזת דמויות במרחב

ניתן להזיז כל יישות (תלת או דו מימדית) במרחב – ימינה, שמאלה, מעלה, מטה, קדימה ואחורה לדוגמא:

player is a dragon
player.move left 20 in 10 seconds
player.move right 20 in 3 seconds

בתכנית זאת יצרנו אובייקט player מסוג dragon והזזנו אותו 20 מטרים שמאלה ב 10 שניות ואז 20 מטרים ימינה ב 3 שניות.
ניתן גם להזיז את הדמויות לאורך צירי התנועה תוך שימוש בשמות הצירים X,Y,Z לדוגמא:

player is a dragon
player.move(x-20) in 10 seconds
player.move(x+20) in 10 seconds
player.move(y+2) in 5 seconds

בתכנית זו יצרנו אובייקט player מסוג dragon ואז הזזנו אותו שמאלה ( x-20 ) ואז ימינה ( x+20 ) ואז למעלה ( y+2 )