הוספת אפקט של מים למשחק

להוספת אפקט מים למשחק השתמש בפקודה water.show לדוגמא:

skybox.show "lagoon"
water.show

בתכנית זאת הצגנו רקע של לגונה ולאחר מכן הפעלנו אפקט של מים. הרקע של הלגונה הוא רק להמחשה. אין חובה להשתמש בו כשמפעילים אפקט של מים.